Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Joanna Giernadowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia architektury i ceramiki Joanna Giernadowicz z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 63/16, 51-206 Wrocław NIP: 8951781917 REGON: 388116450 będąca właścicielem serwisu internetowego www.jogiart.pl – w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane „RODO”) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

1. Definicje

Dane/dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych pod adresem www.jogiart.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub zarejestrowana w Serwisie. 

2. Dostęp do Serwisu

W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i produktów, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja ułatwi użytkownikowi dostęp do dodatkowych usług świadczonych drogą elektroniczną. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres.

3. Gromadzenie danych 

Zgodnie z przyjętą polityką wszelkie zapytania HTTP kierowane do serwera są rejestrowane – identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,

– nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

– data i czas systemowy rejestracji w serwisie;

– czas nadejścia zapytania;

– pierwszy wiersz żądania http;

– kod odpowiedzi http;

– liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

– informacje o przeglądarce użytkownika;

– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

W/w dane analizowane są celem aktualizowania i ulepszania Sklepu Internetowego. 

4. Wykorzystywanie danych osobowych

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Sklepem Internetowym jak i w celach statystycznych i nie mogą być udostępniane podmiotom trzecim (z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w treści dokumentu). 

5. Dane osobowe

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Klientów, są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz dystrybucji aktualnych informacji związanych ze Sklepem Internetowym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 maja 2018 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód, wymogami prawa polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123).

2. Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających Serwis oraz użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Informacje o celach i zakresie przetwarzania danych zawiera Klauzula informacyjna.  Dane osobowe użytkowników Sklepu Internetowego nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

3. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia odpowiedni protokół bezpieczeństwa (SSL). Ponadto, jako Administrator Danych Osobowych zebranych poprzez Serwis, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 28 RODO.

Administratorem danych osobowych jest Joanna Giernadowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia architektury i ceramiki Joanna Giernadowicz z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 63/16, 51-206 Wrocław NIP: 8951781917 REGON: 388116450, który oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych na stronie internetowej www.jogiart.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne celem realizacji umowy, a ich podanie dobrowolne przy czym brak podania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu z uwagi na brak możliwości jego realizacji.   

b) marketingu bezpośredniego prowadzonego przez www.jogiart.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu;

c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym; 

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres 3 lat od zakończenia umowy;

f) w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z prowadzeniem analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, dostawcy, providerzy płatności on-line.  

Zgodnie z treścią przepisów klienci mają prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu jak i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i tradycyjnej. 

6. Odnośniki do innych stron internetowych

Sklep Internetowy www.jogiart.pl może zawierać odnośniki do zdjęć, artykułów bądź innych stron internetowych. Należy jednak zaznaczyć, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone tam dane jak i nie ma wpływu na zasady zachowania poufności na nich obowiązujące. 

7. Informacje końcowe

Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności wchodzą w życie po uprzednim poinformowaniu użytkowników serwisu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej w terminie 14 dni przed wejściem ich w życie. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. 

8. Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu o kontakt na adres poczty elektronicznej: jogi.ceramics@gmail.com 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Nasz serwis używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki, które zawierają różne informacje. Zapisują się one w Twojej przeglądarce gdy odwiedzasz stronę internetową.

Co dają nam pliki cookies? Możemy dzięki nim:

– udostępniać naszą stronę,

– dostosowywać działanie naszych użytkowników do ich preferencji,

– analizować zachowania użytkowników,

– mierzyć skuteczność reklam oraz dostosowywać przekaz do konkretnego odbiorcy,

– doskonalić naszą stronę, abyś mógł z niej korzystać jeszcze łatwiej i wygodniej.

I. Rodzaje plików cookies

Na naszej stronie stosujemy:

1. Pliki cookies niezbędne – są one niezbędne, abyś mógł korzystać z funkcji na naszej stronie. Bez nich nie moglibyśmy świadczyć usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.

2. Pliki cookies analityczne – zbierają one informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony. Sprawdzają np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej i czy napotkałeś na jakieś błędy. Możemy również sprawdzać źródła ruchu – skąd trafiają do nas użytkownicy.

3. Pliki cookies reklamowe – to nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych. Dzięki nim możemy dostosowywać treści do konkretnego odbiorcy. Wykorzystujemy je, aby prowadzić kampanie marketingowe i remarketingowe. Pliki przechowują informacje na temat tego, jak korzystasz z naszej strony. Pamiętają, że odwiedzałeś naszą stronę i co na niej robiłeś. Zebrane w ten sposób informacje trafiają także do dostawców zewnętrznych, z którymi współpracujemy.

II. Jak długo przechowywane są pliki cookies w Twojej przeglądarce?

Pliki cookies dzielimy na stałe oraz sesyjne:

1. Pliki stałe – zostaną w przeglądarce do czasu, aż samodzielnie je usuniesz lub gdy minie czas określony w parametrach pliku cookies.

2. Pliki sesyjne – zostają tak długo, aż wyłączysz przeglądarkę, wyjdziesz z niej lub wylogujesz się ze strony internetowej. To przede wszystkim pliki cookies niezbędne.

IV. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Przeglądarki najczęściej domyślnie pozwalają na to, aby używać i umieszczać w nich pliki cookies. Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby uprzedzała Cię, że próbuje obsłużyć plik cookies. Możesz także całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Niestety, nie będziesz mógł wtedy korzystać (całkowicie lub z części funkcji) naszej strony.